X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Obezite ve Ruh Sağlığı

OBEZİTE'YE PSİKİYATRİK YAKLAŞIM

"Obezite" sözcüğü Latince "obdere" (oburca yemek) sözcüğünden türeyen bir isim olup, "çok yemek yiyen, herşeyi yiyen" anlamına gelen "obesus" sözcüğünden...

 39633 Okunma